Skilmálar

Skilmálar þjónustu

Skriflegur samningur milli Réttingaverkstæði Jóa og viðskiptavinar.

Umbeðin þjónusta skráist á verkbeiðni hjá RV.Jóa Þjónustustjóri RV. Jóa útbýr verkbeiðni þar sem fram kemur sú þjónusta sem

veitt verður. Skal þjónustustjóri taka mið af tæknilegri þekkingu starfsmanns, áætluðum afhendigartíma, kostnaðaráætlun og

skrá athugsemdir um ytra útlit bifreiðar (ef einhverjar eru) og leggja fram til samþykktar og undirritunnar hjá viðskiptavini. Ef upp

koma atriði sem þarfnast viðgerðar og valda því að kostnaður verður meiri en kostnaðaráætlun gerir ráð fyrir er leitað eftir

samþykki viðskiptavinar fyrir auknum kostnaði með símtali.Þegar búið er að tilkynna viðskipta vinni að bifreið sé tilbúin þá ber

eigandi ábyrgð á henni á bílaplani.Ekki er tekin ábyrgð á lausafjármunum í bifreiðum.

Viðskiptavini ber að skoða með hliðsjón af ákvæðum laga nr. 42 16. maí 2000 um þjónustukaup en þau taka til hvers kyns

samninga um kaup á þjónustu sem veitt er neytendum í atvinnuskyni gegn endurgjaldi.

Gæðastefna : Fagleg vinnubrögð-góð þjónusta-snyrtimennska-ánægðir viðskiptavinir

Starfsmenn

Guðný Stefanía Hauksdóttir Eigandi og umsjón fasteigna
Gunnar Örn Arnarson Cabas tjónaskoðunarmaður með sveinsbréf í bílamálun
Ísak F. Hilmars Meistari í bílamálun
Jóhann Örn Jóhannsson

Forstjóri. Meistari í bifvélavirkjun og með kennsluréttindi frá Volkswagen

Kristján Ragnarsson Sveinn í bifvélavirkjun
Lucian Gnip Rafvirki og starfsmaður í samsetningu
Fanney Kristjánsdóttir Aðalbókari
Magnús Þórðarson Sveinsbréf í bifreiðasmíði
R.Guðni Jóhannsson Innfluttningsdeild
Steinarr Steinarrsson Meistari í bifvélavirkjun
Svavar Abraham Jónsson Meistari í bifreiðasmíði
Sveinn Jóhannesson Cabas tjónaskoðunarmaður og sérfræðingur í bílavarahlutum
Trausti Sigurðsson Sveinsbréf í bílamálun
Valgeir Jakobsson Verkstjóri sal 1. Meistari í bifreiðasmíði og sveinn í bílamálun
Valþór Valentínusson Sveinsbréf í bílamálun
Viktor Waagfjörd Verkstjóri sal 2. Sveinsbréf í bifreiðasmíði
Þorgerður G. Jónsdóttir Framkvæmdastjóri. Viðskiptafræðingur og Viðurkenndur bókari.